Zápis a přihláška I. stupeň ZŠ Jurta

Přijímáme děti do 1. - 5. třídy malotřídní školy Jurta a to i v průběhu školního roku 2020/2021, v případě volné kapacity jednotlivých skupin. Obraťte se na nás.

Zápis do 1. třídy Základní školy Jurta pro školní rok 2021/2022 se bude konat 22. 4. 2021 od 13:00 - 17:00 hod. Prosím, vezměte si s sebou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku.

Prosím, oblékněte se vhodně s ohledem na aktuální počasí, protože naše zápisy probíhají nejčastěji v terénu.

Nemůžete-li se k řádnému termínu zápisu dostavit, prosím, kontaktujte nás emailem petra.landsperska@jurta.cz nebo telefonicky 605 853 590. Domluvíme s Vámi náhradní termín zápisu.

Odklad plnění povinné školní docházky.

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb.
Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, požádá o to písemně do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný formulář podá zpět ředitelce ZŠ Jurta.
Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2020/2021 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, pouze, prosím, doručí přihlášku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitelka školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021

Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.
Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 -  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2021 -  z PPP a od pediatra.

Stáhněte si přihlášku (dokument Adobe PDF)Stáhněte si přihlášku.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2014/2015 (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2014/2015

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2015/2016 (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2015/2016

Rozhodnutí  o přijetí k základnímu vzdělání pro šk. rok 2016_2017 (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání pro šk. rok 2016/2017

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2017_2018.doc (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018.doc

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2018_2019.doc.docx (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2018/2019.doc.docx 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2020_2021.docx (dokument MS Word)Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021.docx

Chcete přihlásit své dítě do klubu nebo získat více informací?

Co Vás zajímá:

Upřesnění:
Email:* Váš email bude sloužit pouze pro odeslání odpovědi.
Telefon: Prosíme, zkontrolujte, zda jste své číslo zapsali správně - ať se Vám dovoláme :)
CaptchaOchrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte stránku.

» Nalezeny žádné akce.

Anketa