Proběhla první schůzka rodičů 2012

Proběhla první schůzka rodičů 2012
31. 3. 2012 Jakub F., Úřední deska
30. 4. odpoledne jsme se sešli na první řádné třídní schůzce LKJ roku 2012. Mluvilo se o třech věcech: ukončili jsme zhruba dvouleté pilotní období Lesního klubu, popsali podobu následujícího profi fungování klubu a nastínili dlouhodobé představy a možnosti vzdělávání našich dětí. 

Zápis ze schůzky rodičů, pátek 30.3.2012

Přítomno 10 rodičů + 4 lidé z týmu (Petra T., David L., Jakub F., Kateřina K.)

Program

  1.  co se událo minulý rok 
  2.  zhodnocení rodičů - plusy, mínusy, otázky uplynulého roku
  3. vize/plány do blízké i vzdálenější budoucnosti 
  4.  co je třeba udělat pro další zdárný chod LKJ?

ad 1.

17.4.2011 – zahájen provoz LKJ v rámci o.s. Jurta
provoz 2 dny v týdnu (čt,pá),8 – 16h
1 pedagog (Petra Tanglová) + občasná výpomoc asistenta
průměrně 5 dětí denně, celkem cca 40 dětí z Děčína a okolí
4 sobotní akce s rodiči (Klubové soboty) – budování zázemí, hřiště, stáje pro osly, výlet do lesní MŠ v Görlitz
1x kulatý stůl s dalšími pedagogy z lesních MŠ
exkurze do LKJ (z Ústí, Teplic, Žatce)
vznikl leták
facebook + webová stránka
jsme členy Asociace lesních mateřských škol (v současnosti čítá cca 40 lesních klubů) 

 

ad 2.

Plusy:

co se líbí, daří, spokojenost
předvánoční akce spolu s rodiči
pobyt venku i se spaním
zájem o prodloužení  provozu na více než 2 dny v týdnu

Mínusy:

co je třeba zlepšit
lepší komunikace s rodiči
denní provoz LKJ je krátký, návrh na prodloužení od 7 – 17h
malý počet pedagogů na množství dětí
malý kolektiv + většina kluků
děti po obědě nespí

Dotazy:

- na možnost rodilého mluvčího (AJ) jako asistenta/ jazykový kroužek (po dohodě je možné zařídit, ale filosofie LKJ je taková, že pokud dítě není z bilingvní rodiny, mělo by do 6ti let upevňovat a rozvíjet především mateřský jazyk)
- na možnost a vhodnost docházky dětí mladších než 3 roky
- na specifickou přípravu dovedností pro předškoláky
- na možnost teplých obědů (od září 2012 při minimálním počtu 10ti dětí možnost dovozu teplých obědů, po dostavbě bezbariérového centra vaření vlastních bio-obědů)
- na možnost dopravy ze vzdálenějších destinací (je v plánu - od září 2012 při minimálním počtu 10ti dětí)

ad 3.

Vize do budoucnosti:
hledáme dalšího pedagoga
chceme navýšit počet dětí v LKJ
od 1.4.2012 prodloužit provoz na 3 dny v týdnu (st, čt, pá 8 - 16h)
od 1.9.2012 celotýdenní provoz při min. počtu 10 dětí dovoz teplých obědů
kvartálně rodičovské infoschůzky
jednou za 2 měsíce Klubová sobota (práce, společný oběd, přednáška apod.)
nutnost dětí docházet minimálně na dva dny v týdnu, ceny 2 400...2 dny, 3 600...3 dny, 6 000...5 dnů (pokrývá plat pro 2 pedagogy, náklady, pojištění dětí)
dvoustranná smlouva rodiče x LKJ
benefity pro rodiče (tzv. Liga rodičů): bioprodukty z místní zahrady, možnost pronájmu LKJ na den/víkend, možnost obhospodařovat vlastní záhony na pozemku LKJ, exkurze, výlety, Den pro mimina (adaptační den pro rodiče s malými dětmi, po/út)
nové webové stránky (od 2.4.2012), možnost odebírat newsletter
při dostatečném počtu dětí a zájmu ze strany rodičů – zajištění hromadného svozu dětí do a z LKJ
2013 plánovaná dostavba bezbariérového centra – zázemí pro děti v zimě
plán zařadit LKJ mezi školská zařízení – státní dotace = snížení školkovného
plán zřízení „lesní základní školy“ v návaznosti na LKJ (jednotřídka v bezbariérovém centru)

 

ad 4.

Je třeba rozšířit "smečku", členskou základnu Klubu:
(zvali jsme školky, pedagogy na exkurzi, jsme na fb, probíhá výstava fotografií v děčínské knihovně, vyšly články v tisku)
je třeba se zacílit na specifickou cílovou skupinu – lidi, kteří potřebují takovouto alternativu (např. z důvodu nemocnosti dítěte)
odstraňovat neúnavně předsudky vůči lesním školkám (za pomoci rodičů)
Den otevřených dveří + oficiální zápis do LKJ
zviditelnit se všemi možnými prodtředky (web, blogy, bannery, plakátky do čekáren lékařů, média aj.)