Kulatý stůl

Kulatý stůl
01. 05. 2013 - 01. 05. 2013,
Kulatý stůl na téma: „Lesní školky v Čechách a v Německu, aneb jak se žije v lese.“ Kulatý stůl bude realizován z prostředků FMP, Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a státem Sasko s názvem „Známe se odmalička – česko – německá spolupráce předškolních zařízení“.

Kulatý stůl na téma: „Lesní školky v Čechách a v Německu, aneb jak se žije v lese.“ Kulatý stůl bude realizován z prostředků FMP, Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a státem Sasko s názvem „Známe se odmalička – česko – německá spolupráce předškolních zařízení“. Naše mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s lesní MŠ Waldkindergarten z Drážďan. Navazujeme na kulatý stůl loňského roku, který byl zaměřen na alternativní způsoby předškolního vzdělávání. Vzájemnou výměnu zkušeností vnímáme oboustranně přínosnou.