Projekty

Šablony pro MŠ a ZŠ 2019

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Relizované aktivity

Dočasná personální podpora MŠ a ZŠ (školní asistent, speciální pedagog, kariérový poradce), projektová výuka, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce.

Identifikace projektu

Období realizace: 2019-2021

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012777

 Logo OP VVV

Šablony pro MŠ a ZŠ 2017

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Relizované aktivity

Dočasná personální podpora dětem, které se integrují do dětského kolektivu, podpora motivace ke studiu, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce.

Identifikace projektu

Období realizace: 2017-2018

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004882

 Logo OP VVV

Using Nature as a Forceful Learning Arena

Partners: Czech Republic, England, Norway, Scotland

Description of the Project

This is a partnership of four cultures; exploring ways of using nature as a powerful tool for learning.

Goals

The project will  explore the similarities and different ways we are conducting educational practice in our home countries using nature. We want to create an inspirational base that will share good ideas in how to establish, and develop high levels of good practice in  nature kindergartens. Create a contact point for good practice using video evidence and documentation to inspire others to see the values and benefits of learning in and with nature.

Why?

  • To inspire our coming generations to have a curiosity and dive deep into the learning process about everything that is surrounding them.
  • To promote the  health benefits of being in nature
  •  To create strong and self confident children who are resilient and can cope with upcoming challenges in life, creating individuals who can go on to succeed in the working world.
  • The first 6 years of a child’s life and development are crucial 
  • To try to influence the political agenda of our countries and their understanding of the positive impact nature based learning can have.
  • To share experiences and good practice internationally

Results Achieved

1. A comparing analysis between the 4 attending nature kindergartens’ ways of conducting their daily practices and a comparing analysis on the background philosophy in the 4 attending nature kindergartens.

2. A description of which part of the methods that could be used across the regulations in every country and creation of an open website via the International Association of Nature Pedagogue site. Participants being used as educators and speakers in different settings outside their own practice.

3. A video showing different good examples of best practice

Downloads

Similarities and differences study (dokument Adobe PDF)Similarities and differences study (4.1 MB) between the 4 partner countries linked to policy, practice, daily delivery and culture.

7 qualities of the Nature Pedagogue (dokument Adobe PDF)7 qualities of the Nature Pedagogue (710.6 KB). As a group we have expanded our definition of these terms to support you in your understanding of these qualities. More details to be found at our project website

Best Practice & Explanation Notes  (dokument Adobe PDF)Best Practice and Explanation Notes (10.9 MB) document to enrich the videos streamed from the Nature Pedagogue project profile on YouTube; we encourage checking the links in the publications to obtain best experience both from the videos, case studies and explanation notes.

Project Identification

Realisation period: 2015-2018

Project Agreement Number: 2015-NO01-KA219-013216

Funding Program: EU Erasmus+ | KA2 - Cooperation and Innovation for Good Practice | Call 2015