Historie Lesního klubu Jurta

Vznik

Lesní klub Jurta vznikl v roce 2010 pod záštitou o. s. Jurta v Děčíně – Nebočadech. Inspirovali jsme se zkušenostmi tzv. lesních mateřských školek u nás i v zahraničí. Vypracovali jsme vlastní pedagogickou koncepci tak, aby děti získávaly všechny potřebné kompetence pro vstup do školy. Pilotní roky Lesního klubu Jurta v obrazech.

"Moc rád jsem se podílel na pilotních letech klubu. Měl jsem radost kdykoli jsem tu partičku viděl odcházet do terénu, vracet se, nebo jen něco kutit. Je to zábava." Jakub Formánek, liga rodičů LKJ

 

Současnost

Naše mateřská školka je od ledna 2013 zapsána v rejstříku mateřských škol MŠMT, vztahují se na ní vyhlášky závazné pro předškolní vzdělávací zařízení, zároveň je dotována státem. Její provoz spolufinancují rodiče placením rodičovského příspěvku.

Od září 2014 je zapsána v rejstříku školských zařízení naše malotřídní prvostupňová škola na farmě v kontextu lesního vzdělávání.

Budoucnost a vize

Asociace lesních mateřských škol v prosinci 2011 uzavřela první kolo celorepublikového výzkumu zaměřeného na zdravý vývoj dětí ve školce, rodině a přírodě. Lesní mateřské školy dosud nejsou v nabídce systému předškolního vzdělávání České republiky, ale vzhledem k jejich velkému úspěchu v sousedních státech lze jejich příchod očekávat. Jak ukázaly zahraniční výzkumy, lesní MŠ umožňují plnohodnotný rozvoj dětí, který není v rozporu s dalším vzděláváním. Příklady z praxe ukazují, že přes velkou organizační rozdílnost s klasickou mateřskou školou je program lesní MŠ realizovatelný a úspěšný.

Státy, v nichž lesní MŠ fungují, umožňují jejich činnost finanční a legislativní oporou. Tento předpoklad sice nestál u zrodu koncepce lesní MŠ, nicméně ji v mnohém zkvalitňuje a v neposlední řadě posiluje důvěru pedagogů i rodičů v tuto alternativu, která může výrazně obohatit nabídku předškolní výchovy a vzdělávání v České republice.

 

Bookmark and Share