Náš přístup

Lesní klub Jurta se nachází v klidném prostředí na okraji Nebočad, ve stráni s výhledem na Labe. Bezprostřední okolí domečku, ve kterém má Klub zázemí, tvoří zahrada s přírodním hřištěm, dále výběh s oslíky, sad, louka a les.

  • Zajímá vás, kdo jsou lidé, kteří se o chod Lesního klubu starají?
  • Chcete se dozvědět, jak Lesní klub vznikl a kam bude směřovat?
  • Nadchla vás myšlenka Lesního klubu, rádi pracujete s dětmi a hledáte uplatnění?
  • Zajímá vás pedagogická koncepce nebo si chcete stáhnout přihlášku? 

Co o LKJ a lesních školkách říkají rodiče, děti, pedagogové či odborníci?"Hledala jsem jiný přístup, jinou náplň, jiné prostředí a nejlépe s možností vlastní stravy. Náš syn je spokojen a to je pro mne jistota, že Lesní klub je vhodné řešení."  Veronika Vágnerová, rodič

 


Filozofie Lesního klubu Jurta

Lesní klub Jurta vytváříme spolu s rodiči jako důvěryhodnou, zodpovědnou a rozumnou variantu předškolního vzdělávacího zařízení založenou na denním fungování v přírodě. Děti zde získávají zkušenosti „na vlastní kůži“, posilují své zdraví a přirozeně rozvíjejí vlastní imunitu.
Klademe rovnoměrně důraz na všechny důležité složky předškolního vývoje dítěte tak, aby bylo vhodně připraveno na vstup do školy - rozumový a tělesný rozvoj, mravní a citový vývoj, rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.
Základním principem Lesního klubu je pobyt dětí venku - v terénu i na zahradě. Práci s dětmi přizpůsobujeme ročnímu období a samozřejmě aktuálnímu počasí. Základem je vhodné vybavení pro pobyt v terénu, vrstvené oblečení a pevné boty. Když je dítě v suchu, v teple a najedené, snadno si poradí i s náročnými podmínkami.
Příroda nás baví! Jíme a pěstujeme biopotraviny. Naše hračky jsou dřevo, piliny, klacky, kameny, větve, šišky, tráva.

Co o Lesním klubu Jurta lesních školkách říkají děti, rodiče, pedagogové či odborníci?"...vzdělávání zážitkem má několik základních charakteristik: snahu o osobní rozvoj, prvek dobrodružství, které nemusí mít nutně povahu fyzické zátěže, jistou míru nejistoty a přijímání rizik, zasazení do neobvyklého prostředí, přítomnost her. Programu je potřeba věnovat zvláštní pozornost." publikace Učení zážitkem a hrou, Daniel Franc, Andy Martin, Daniela Zounková

" Výchovná, vzdělávací a pedagogická koncepce (Lesního klubu Jurta) je blízká našemu pojetí, našim představám, typu a temperamentu dítěte, kterým jsme byli obdařeni. Šimon je zde velmi rád a šťastný." Soňa Mudrochová, liga rodičů LKJ

Tradice lesních mateřských škol

Lesní klub Jurta vychází z dlouholeté tradice lesních mateřských škol ve světě. První lesní školy vznikly v Dánsku (1954), v Německu (1968) a Švédsku (1985). V sousedním Německu přispělo k rychlému rozšíření lesních MŠ legislativní uznání a s tím spojené státní financování. V roce 2008 to bylo přes tisíc lesních MŠ a jejich počet stále stoupá. Důvod je nasnadě: nízké náklady na zřízení a provoz a poptávka ze strany rodičů. Lesní MŠ dnes existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. V České republice funguje v současnosti kolem sedmdesáti předškolních zařízení na principu lesních mateřských školek.

Zázemí lesních klubů

Může být zpočátku obtížné představit si mateřskou školu bez budovy. Lesní mateřské školy ji nepotřebují. Využívají výrazně skromnější typy zázemí, které slouží k uskladnění pomůcek, nebo jako úkryt pro čtení pohádek, ke spánku či ke svačinám v zimě. V Lesním klubu Jurta poskytuje dětem zázemí dřevem vytápěný domeček a moderní novostavba.

Prožitkové učení

Dětem ve věku 3-6 let je tak umožněno hrát si a učit se v přirozeném prostředí (les, louka, potok, kopec). Děti si interaktivně a se zapojením všech smyslů utvoří úplný reálný obraz o okolním světě, jehož jsou přirozenou součástí
Většina celoročního programu probíhá venku v přírodě, a tak mohou děti pozorovat a zažívat „na vlastní kůži“ všechny právě probíhající změny. O děti se přitom stará kvalifikovaný pedagog s asistentem.
Lesní klub má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, takže děti získávají všechny potřebné kompetence k nástupu do školy.

Spolupráce rodiny

Rodič „naladěný“ na principy a podstatu činnosti Lesního klubu spoluprožívá každodenní zážitky se svým dítětem a pomáhá mu v překonávání těžkostí, které se mohou v počátcích docházky objevit (děti nezvyklé na pravidelný pobyt venku za nepříznivých podmínek mohou být zpočátku nemocnější). Povzbuzuje ho do další práce a využívá v domácím prostředí některé principy započaté v Lesním klubu (ekologický provoz, společné venkovní aktivity, respekt vůči druhému apod.) tak, aby napomohl ke zvnitřnění těchto věcí – dítě snadněji přijme princip, pokud vidí, že je to také pro rodiče samozřejmostí. Dítě se učí nápodobou.

Odkazy na zajímavé weby

Chcete přihlásit své dítě do klubu nebo získat více informací?

Co Vás zajímá:

Upřesnění:
Email:* Váš email bude sloužit pouze pro odeslání odpovědi.
Telefon: Prosíme, zkontrolujte, zda jste své číslo zapsali správně - ať se Vám dovoláme :)
CaptchaOchrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte stránku.