Kontakty do Lesního klubu Jurta

Základní škola a Lesní mateřská škola Jurta

Vítězství 121, 405 02 Děčín – Nebočady

IČ 71342311

č.ú: 2300358548/2010, Fio banka

Tudy k nám

W: www.lesniklub.cz  E: info@lesniklub.cz  YouTube: Youtube Jurta 

 

Mgr. Petra Landsperská

Ředitelka Základní školy a Lesní mateřské školy Jurta, speciální pedagog

E: , T: +420 605 853 590

Motto: Srdcem i hlavou

Specializace: učitelka 1. stupně, speciální pedagožka

Aprobace: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 1. stupeň se speciální pedagogikou

S čím přicházím? S chutí dělám to, co dělám, vím přesně, že jsem tam, kde mám být. To je základ. Můj osobní přínos dětem? Ve chvíli, kdy jsou připravené vzájemně se vnímat, jsem otevřená, autentická a nastavená ke sdílení, naslouchání si s cílem ukazovat jim jemné nuance života nejen školního. Vytrvale vnáším do jejich srdcí a hlav témata svobody a zodpovědnosti, citlivosti k sobě i okolí, vlastních hodnot a limitů. Snažím se modelovat bezpečný, nesvázaný prostor, kde jejich osobnosti mohou růst a kde se vzájemně inspirujeme.

Můj přínos škole? Snažím se skládat školu tak, aby propojovala vzdělání s reálným životem. Aby děti bez problémů obstály na maturitním studiu a zároveň uměly používat ruce, vstupovaly do života s tím, že vědí, co chtějí, kde jejich srdce bije. Uměly se rozhodovat,  samostatně pracovat i spolupracovat. Dovedly prezentovat svoji práci, byly motivované se dále rozvíjet a nebály se chybovat. Škola je živý organismus, který sílí, vyvíjí se, roste, mění se. Je to soukolí, které zahrnuje děti, rodiče, učitele a učitelky. Každý jednotlivý článek má podíl na tom, jaký člověk na konci stojí, má-li dostatek vášně v tom, co dělá.

 

 

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA JURTA

 

Lucie Zimolová, Dis.

Učitelka Lesní mateřské školy

E: lucie.zimolova@jurta.cz, T: +420 725 182 397

Motto: Nejen my učíme děti, ale i děti učí nás.
Specializace: průvodce v lesní mateřské škole
Aprobace: Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou – Předškolní a mimoškolní pedagogika

 V Jurtě jsem dostala šanci a využila jsem ji. Splnil se mi zde dětský sen – stát se učitelkou v MŠ a k tomu ještě velký bonus v Lesní mateřské školce. A pak, že se sny neplní... Zde můžu využít a dál dětem předávat vše co mám ráda: humor, zpěv,  radost z pohybu, přírodu, zkoumání, improvizaci, kulinářství, vůně a chutě každého ročního období (vše se to tu krásně snoubí a prolíná).

 

Děti jsou přirozeně zvědavé a touží objevovat a poznávat. A právě zde jim chci dopřávám prostor, čas, svobodu (samozřejmě ohraničenou pravidly), aby svět objevovali vlastním tempem, způsobem a vnímali ho všemi smysly. Ráda také děti učím prožitkem. Prohlubuji u nich jejich neskutečnou fantazii. Podporuji u dětí respekt k přírodě, zvířatům, rostlinám i lidem. Je skvělé být s dětmi a podporovat je v jejich vývoji osobnosti. Odměnou za tuto práci jsou pokroky a výsledky našeho úsilí co dětem předáváme, ale také co předávají ony nám. Vyvíjíme se totiž společně. Nejen my učíme děti, ale i děti učí nás.

 

Bc. Lucie Palovská

Učitelka Lesní mateřské školy

E: , T: +420 725 182 397

Motto: Lidmi jsme proto, že máme představivost, ne proto, že jsme inteligentní. Co se oříšků týče, jsou veverky inteligentní ažaž, ale ani jednu z nich zatím nenapadlo vyprávět ostatním o tom, jak hrdinský veverčák ukradl oříšky bohům. Terry Pratchett

Specializace: průvodce lesní mateřské školy

Aprobace: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - Vychovatelství: Pedagogika volného času


Snažím se děti vést s respektem, porozuměním, se stanoveným pevných hranic, ve kterých se cítí bezpečně a jistě. Chci pro ně být čitelný člověk, ke kterému se nebojí přijít pro pomoc a radu. Zároveň je podporuji v samostatnosti, ohleduplnosti a vnímavosti jednoho k druhému.

Můj přínos školce: Věřím, že mám schopnost vtáhnout děti do světa fantazie, který mám sama tolik ráda. Že je dokážu zaujmout příběhy, pověstmi a pohádkami, přimět je přemýšlet o nich a vymýšlet si vlastní. Že když jsou se mnou v lese, tak i ti, kteří jsou nedůvěřiví k pohádkovým bytostem, dokážou po chvíli vyprávění vidět mezi stromy víly a pod pařezem skřítky, a těm, kteří je dokážou vidět i bez příběhů, ukázat, co vše se dá s velkou fantazií vymyslet. Ráda u dětí vytvářím a prohlubuji zájem o knížky, divadlo, ale i film, přičemž ze všeho nejraději mám, když na takových věcech sami pracujeme a vytvoříme si je, ať už se jedná o pohádku, divadelní představení, nebo vymýšlení vlastních příběhů.

Miluji přírodu a zvířata, snažím se dětem odmalička vštěpovat respekt ke všemu živému. Ráda bych, aby věděly, že zvířata zde nejsou pro naše pobavení a využití, ale že bychom je naopak měli chránit a s obdivem pozorovat a zkoumat jejich život. Věřím, že my dospělí bychom měli jít dětem příkladem, měli bychom je učit respektu a soucitu nejen k sobě navzájem, ale i k ostatním tvorům.

 

Markéta Dařinová

Učitelka Lesní mateřské školy

E: , T: +420 725 182 397 

Anna Šefčíková

Učitelka Lesní mateřské školy, Pondělky pro rodiče s malými dětmi

E: anna.sefcikova@jurta.cz, T: +420 778 714 929

Motto: Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti ukáží, kam se dívat, ale neřeknou ti, co konkrétně máš vidět

Specializace: průvodce v lesní mateřské škole
Aprobace: Pedagogické lyceum Litoměřice

Ve školce jsem, protože mě baví spolu s dětmi objevovat svět - jeho krásy a možnosti. Také zastávám názor, že výchova by měla být dětmi přijímána s radostí, neměla by pro ně být povinností. To je zároveň mým cílem. Chci, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Mohu jim nabídnout svoji upřímnost, empatii, pochopení i nadšení pro každý nápad. Ráda tančím, zpívám, hraji i pozoruji divadlo. Hodně času trávím v přírodě. Věřím, že není potřeba dětem říkat, co, kdy mají dělat, ale provázet je světem a sdílet s nimi radost a lásku ze života.

Bc. Johana Plešáková

Bc. Johana Plešáková

Bc. Johana PlešákováUčitelka Lesní mateřské školy

E: , T: +420 725 182 397

toho času na mateřské radostné dovolené 

 

 

Mgr. Zuzana Thürlová

Vedoucí  inkluzivního vzdělávání

E: , T: +420 774 775 709

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. STUPEŇ 

 

Mgr. Jiřina Pekařová

Mgr. Jiřina PekařováUčitelka základní školy, 1. třída, speciální pedagog

E: , T: +420 775 859 758

Motto: Nikdo neví, co umí, dokud se o to nepokusí.

Specializace: učitelka 1. stupně, metodika Hejného matematika, čtení Sfumato

Aprobace: učitelství 1. stupně a speciální pedagogika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Co přináším, s čím přicházím? Nadšení a radost, kterou mám z práce s dětmi, naplnění klidem a trpělivostí.

Mgr. Zuzana Trefilová

Mgr. Zuzana TrefilováUčitelka základní školy, 3., 5. třída 

E:

Motto: Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Specializace: učitelka 1. a 2. stupně

Aprobace: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, učitelství pro 1. a 2. stupeň, obor český jazyk a hudební výchova

Jakub Krištůfek

Učitel základní školy, AP

E: 

Bc. Tereza Šleisová

Mgr. Tereza ŠleisováUčitelka základní školy, Anglický jazyk 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. třída

E:

Motto: Prvním krokem ke štěstí je učení se.

Specializace: učitelka 1. a 2. stupně, roční studium angličtiny Caledonian School v Praze, certifikát FCE, půlroční kurz angličtiny pro pokročilé v Telford college v Edinburghu, týdenní intenzivní konverzační kurz angličtiny pro pokročilé s rodilými mluvčími v jazykové škole Tandem v Praze, soukromé hodiny angličtiny, lektor angličtiny na dětských táborech

Aprobace:  Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Angličtina je pro mě prostředkem, který mi umožňuje poznávat svět, získávat informace a komunikovat. Dětem bych chtěla předat své zkušenosti a ukázat, jak skvělé je se dorozumět s lidmi odkudkoliv.


Katarína Ludvíková

Asistentka pedagoga

E:   

Bc. Monika Bublíková

Bc. Monika Bublíková

Asistentka pedagoga

E:  monika.bublikova 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA II. STUPEŇ

 

Ing. Jana Korbelová, PhD.

Učitelka základní školy, přírodopis, matematika

E:  

Motto: "Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu Vás ujistit, že ty moje jsou stále větší." (Albert Einstein)

Specializace: učitelka  2. stupně, kineziologie, rodinné konstalace, koučing, praxe v doučování základní i středoškolské matematiky, výuka na VŠ v rámci doktorského studia práce na projektech zaměřených na výzkum a ochranu přírody

Aprobace: 2007-2018 ČZU v Praze, obor Ekologie, 2002-2007 MZLU v Brně, obor krajinné inženýrství, 2001-2004 MU v Brně, obor Odborná matematika - nedokončeno

Chtěla bych, aby každý měl v hodinách matematiky možnost zažívat radost z vlastního úspěchu při řešení matematických úloh. Matematika by neměla být strašákem, nýbrž užitečným nástrojem v reálném životě. Přináším své nadšení matematikou, přírodou a ekologií, přicházím s cílem probudit v dětech radost z učení a objevování nejen matematiky.

Mgr. Zuzana Trefilová

Učitelka základní školy, český jazyk, hudební výchova

E:

Mgr. Eva Kašíková

Učitelka základní školy, Chemie, Fyzika, Přírodopis

E:  

Motto: Vše to, co nejde vyjádřit slovy.

Specializace: učitelka  2. stupně základní školy, nadšená pro výuku venku, garant mezinárodního vzdělávacího programu Globe - vede děti k dovednostem jako je vědecký výzkum v rámci ověřených metod badatelsky orientované výuky

Aprobace: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, učitelství pro 1. a 2. stupeň, obor biologie a chemie Přicházím jako společník tlupy, ve které používám své smysly, intuici i teorii k utváření povědomí o významu přírody. A oč mi jde? O reálný kontakt skrze svobodnou hru v přírodním prostředí. O schopnost orientace v běžných a známých přírodních zákonitostech. O posílení důvěry v život v souladu s přírodou. A o hýčkání základních atributů šťastných dětí: radosti z neodcizené aktivity, poznávání a důvěry ve vlastní schopnosti.


 

 

Experti, externí spolupráce s I. a II. st. ZŠ

 

MgA. Eva Končalová

Výtvarná výchova

Motto: "Největší umění je být živ po svém. " Jan Werich

E: eva.koncalova@jurta.cz 

Aprobace: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér reklamní fotografie, studijní stáž v Portugalsku, pracovní stáž v Berlíně. Založení Photogether Gallery ve Zlíně, koordinování výstav, sympózií, katalogů, práce na pozici asistentky přažské hunt kastner artworks, Drdova Gallery, 5 let praxe na Střední umělecké škole textilních řemesel. Poslední tvorbou je publikace o Památníku T.Bati ve Zlíně, která vyjde v říjnu 2019.

Jsem zapálená pro věc, snažím se kolem sebe ten plamen udržovat a bezpečně šířit. Baví mě motivovat a nechávat zahořet. Děti jsou neuvěřitelně tvárné a hravé. Motorem nechť je jim touha tvořit a chuť vymezovat se. Skutečnost, že žijeme jednou a to teď a tady. Najít podstatu. Dětství je nádhernou formou bytí. Hravost osvobozuje. Cestování, poznávání okolního světa a porozumění lidem, včetně naslouchání druhým, je součástí pochopení principu pře-žití. K tomu, jako nutnost, mít dobré jídlo, kávu, knihu a hudbu.

Mgr. Vít Kofroň

Mgr. Vít KofroňDějepis, dějepisné exkurze

E: vit.kofron@jurta.cz

Motto: Co bylo dříve, to zase bude, to co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. (Bible, Kaz 1,9)

Specializace: učitel dějepisu 4.-7. třída

Aprobace: Pedagogická fakulta UK v Praze, obory německý jazyk – dějepis. Výuka na ZCŠL Don Bosco v Praze 8 – Bohnicích a KZŠ Nativity v Děčíně – Křešicích. Soukromá výuka němčiny. Od roku 2016 dějepisné exkurzy s žáky Jurty do světa místních i světových dějin.

Pod tenkou slupkou současnosti nás na každém kroku provází mocná souvrství netušených světů minulosti. Je fascinující je odkrývat a zjišťovat, čeho všeho jsme součástí. Kolika různých rovin od přírodních mantinelů vývoje lidského rodu, přes kulturně – historické konstanty různých etnik k specifikám jisté vsi u Labe jménem Nebočady. Každá z těchto rovin vytváří náš svět a je dobré vědět, jak a čím mu daly současnou tvář.

Ing. Jiří Majzlík Němeček

Pracovní dovednosti, elektro

E: jiri.majzlik.nemecek@jurta.cz

Motto: Nejde o to, co děláš, ale jak to děláš.

Aprobace: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, obor Průmyslová elektronika. Praxe: 5 let Technik komunikačních a informačních systémů, 10 let Vedoucí oddělení komunikačních a informačních systémů u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Mojí celoživotní zálibou je elektrotechnika a výroba různých drobností ze dřeva, kovu a jiných materiálů. Chtěl bych žákům ukázat, jak vypadá práce truhláře, zámečníka, zedníka, nebo elektrikáře. Že taková práce může být nejen užitečná, ale také zábavná a naplňující. Naučíme se používat různé nástroje a materiály, něco si postavíme a něco rozebereme, abychom zjistili, jak to funguje. Cílem bude získání základních manuálních dovedností a jejich provázání  se znalostmi z ostatních předmětů.

Pavel Šleis

IT - multimediální výchova, počítačové technologie

E: pavel.sleis@jurta.cz

Motto: Žiju nezamottovaný.

Aprobace: Během své bohaté profesní praxe jsem jako freelancer procestoval velký kus Evropy. Pracoval jsem v nadnárodních korporacích od Finska po Španělsko, včetně dvou malých "garážových" firmách doma v Čechách. Mám radost z poznání, jízdy na kole a cvičení Aikido. Nejen při trénování jsem přišel na to, že nejdůležitějším aspektem vzdělání je v člověku probudit chuť poznávat a bádat.

Specializace: Informatik duší i mozkem