Zápis a přihláška I. stupeň ZŠ Jurta

Přijímáme děti do 1. - 5. třídy malotřídní školy Jurta a to i v průběhu školního roku 2021/2022, v případě volné kapacity jednotlivých skupin. Obraťte se na nás.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy ZŠ Jurta stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 15 žáků a žákyň podle následujících kritérií:

1. Věk dítětě

2. Sourozenec v LMŠ nebo ZŠ Jurta.

Zápis do 1. třídy Základní školy Jurta pro školní rok 2022/2023 se bude konat 22. 4. 2022 od 13:00 - 17:00 hod. Prosím, vezměte si s sebou svůj OP, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku.

Prosím, oblékněte se vhodně s ohledem na aktuální počasí, protože naše zápisy probíhají nejčastěji v terénu.

Odklad plnění povinné školní docházky.

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb.
Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, požádá o to písemně do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný formulář podá zpět ředitelce ZŠ Jurta.
Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2021/2022 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, pouze, prosím, doručí přihlášku.

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitelka školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022

Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023.
Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2022 -  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2022 -  z PPP a od pediatra.

Stáhněte si přihlášku (dokument Adobe PDF)Stáhněte si přihlášku.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Chcete přihlásit své dítě do klubu nebo získat více informací?

Co Vás zajímá:

Upřesnění:
Email:* Váš email bude sloužit pouze pro odeslání odpovědi.
Telefon: Prosíme, zkontrolujte, zda jste své číslo zapsali správně - ať se Vám dovoláme :)
CaptchaOchrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte stránku.

» Nalezeny žádné akce.

Anketa