Příměstský tábor

Příměstský tábor
12. 08. 2013 - 16. 08. 2013, Nebočady u Děčína
příroda * venkov * nevšední aktivity* krásné prostředí * kamarádi * oslíci * prasátka * zážitky * pohoda * bezpečnost

Dejme dětem možnost být venku v přírodě, dejme jim to nejpřirozenější.
Provedeme je hlubokým lesem, rozkvetlou loukou, vyjdeme na kopec, ponoříme ruce do ledové jiskřivé vody, nakrmíme oslíky, prasátka. Cílem všech našich programů je co nejpřirozenějším způsobem vzbudit v dětech zájem o přírodu, o dění kolem sebe. Je důležité podpořit jejich citlivost ve vnímání k přírodě a přirozený zájem o její zachování tak, aby se to v budoucnu stalo neodmyslitelnou součástí jejich života. Volíme aktivity, jež nenásilným způsobem, formou hry, přímého prožitku dávají dětem možnost jejich vlastní zkušenosti. Děti si v terénu nejen otestují svoje schopnosti, ale naučí se novým dovednostem.
Děti se formou zážitkových aktivit s postupným zapojováním všech smyslů, s prvky dramatické výchovy seznámí s živou i neživou přírodou. Pohrají si s větrem, vodou, hlínou, naučí se užívat oheň. Seznámí se s oslíky Bertou a Matyldou, Dorotkou a Bonifácem, které budeme společně krmit i hřebelcovat. Během putování poznají les i louku a jejich obyvatele. V rukodělných dílničkách budou pracovat s přírodními materiály, jako je vlna, hlína.

Vyplněnou Přihlášku, prosím odešlete mailem nebo osobně doručte do 30. června 2013. Prohlédněte si fotodokumentaci z loňského roku na našem facebooku nebo se přijďte s Vašimi dětmi předem podívat (domluvte si schůzku s Petrou Tanglovou).